Copyright © 浙江鼎一工贸有限公司   网站建设:中企动力台州  浙ICP备11019315号

2835PCT对等焊盘

没有此类产品
Detail

2835PCT对等焊盘支架图纸

 

2835PCT对等焊盘明细

 

6V Part No. IF(mA) VF(V) Φv(lm) CCT(K) CRI(min) Po(W)

Viewing  

angle 2θ   

1/2(degree)

Tj max(℃) Ts max(℃) Leadframe 
E2835UX110-2A 150 6.0 115 3000 80 1.0 120 115 110 PCT对等焊盘
120 6500 80
E2835UX120-2A 150 6.0 120 3000 80 1.0 120 115 110 PCT对等焊盘
125 6500 80
12V E2835UX120-4A 75 12 125 3000 80 1.0 120 115 110 PCT对等焊盘
130 6500 80
E2835UX125-4A 75 12 130 3000 80 1.0 120 115 110 PCT对等焊盘
135 6500 80
18V E2835UX70-6A 30 18.0 70 3000 80 0.5 120 115 110 PCT对等焊盘
75 6500 80
E2835UX130-6A 60 18.0 130 3000 80 1.0 120 115 110 PCT对等焊盘
135 6500 80
36V E2835UX130-12A 30 36.0 130 3000 80 1.0 120 115 110 PCT对等焊盘
135 6500 80
54V E2835UX130-18A 10 54.0 75 3000 80 1.0 120 115 110 PCT对等焊盘
80 6500 80
E2835UX130-18A 20 54.0 130 3000 80 1.0 120 115 110 PCT对等焊盘
135 6500 80

 

联系人:赵小姐
 
电话:0576-85997305
 
邮箱:ZJMLS@daily-led.com
特色推荐:
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
下一篇